Kopīga apņemšanās zinātnei un pētniecībai

Sadarbība un apmaiņa ar zināšanām ir zinātnes ikdiena. Mēs nesasitamies dažādos projektos un sadarbojamies ar institūtiem, asociācijām un organizācijām, iekļaujot.