Yarının bilim adamları için

“Das ist Chemie” (işte kimya) ve “Jugend forscht” (gençler araştırıyor) gibi çok sayıda araştırma projelerine yardım ve ödüller vererek katılıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz gençliğin teşvik edilmesi, bilginin aktarılması ve işbirliği.